HU EN DE
  • sárosdi blog
2018. november. 05. 12:00
Közeleg az új borok ünnepe legendák és szokások

Pincészetünk kínálatában már kóstolható
- két idei borunk -
a Chardonnay - Rizlingszilváni és a Réka Rosé.

http://www.sarosdi.hu/boraink/1/1/chardonnay-rizlingszilvani-2018

http://www.sarosdi.hu/boraink/1/2/reka-rose-2018

Legendák és hagyományok eredete.

Szent Márton - a legenda szerint – az egykori Római Birodalom Pannónia tartományának Savaria nevű városában (mai Szombathelyszületett 316-ban vagy 317-ben egy római tribunus (elöljáró) fiaként.

Márton, aki a római császár katonájaként szolgált a franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén felajánlotta meleg köpenyének felét egy nélkülöző koldusnak. Azon az éjjen álmában Jézus megjelent a koldus alakjában. Ettől a pillanattól kezdve Istent szolgálatába állt és megkeresztelkedett.

Misszionáriusként sok jó cselekedet kísérte életútját, melyről még életében legendákat szőttek, még püspökké avatásáról is regéltek.  A monda szerint Márton mikor hírét vette az őt érő megtiszteltetésről az érkező küldöttek elől nagy alázatosságában a ludak óljába bújt. A szárnyasok azonban óriási zajt csaptak a váratlan látogató láttán. Gágogással és szárnycsapkodással elárulták Márton rejtekhelyét.
Mártont 371-ben szentelték püspökké és haláláig, 398-ig Tours-ban segítette az arra rászorulókat.

 

Szent Márton kultusza a Pannónia területén már a honfoglalás előtt is virágzott. Szent István tisztelete jeléül a zászlaira az egykori Római hadvezér Márton képét festette. A legendák szerint a szent egy álomban sietett a király és az ország védelmére.

Szent Márton Szűz Mária után az ország patrónusa lett. A pannonhalmi bencés apátság is Márton tiszteletére épült azon a helyen (Savaria Sicca), ahol az egyik hagyomány szerint a szent született egykoron.

A legújabb kutatások viszont minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy Márton szülővárosa Savaria, vagyis Szombathely.

November 11-e a naptárban a téli évnegyed kezdő napja:
Ilyenkor mindig megkóstolták az új bort és az új termés is kitartott bőven. Nagy eszem-iszomot tartottak, hogy a következő esztendőben is jó termés legyen mindenhol.

A rómaiak Aesculapiust, az orvos istent ünnepelték ilyenkor, s ludat öltek, amely a hadisten, Mars szent madara volt. (A madarak gágogásukkal egyszer megmentették Rómát a gallok rajtaütésétől.)
 

A keresztény naptárban is a lúd római neve “avis Martis” (Mars isten madara); régi szófejtéssel „Márton madara”-ként ünnepelték, így nem kellett eltérni a lúdlakomák évnegyedkezdő római szokásától.

Később, a reformáció korában is folytatódott ez a hagyomány. A protestánsok Luther Márton neve napján emelgették a poharaikat ilyenkor.

A Márton-napi liba-lakomáról az első írásos beszámoló 1171-ben keltezték. Akkoriban Szent Márton napja jelentette a paraszti év végét, ilyenkor zárták le az éves gazdasági munkákat, megkezdődött a természet téli pihenő időszaka.

A cselédek az éves bérük mellé ráadásként egy libát kaptak. Ekkor kóstolták meg az újbort és vágtak le először a tömött libákat.

www.sarosdipince.hu | Copyright © 2021 all rights reserved | Home | Contact | Impressum | Adatvédelmi nyilatkozat | Our Partners | VÁROSI PROGRAMOK